• E-mærket
  • Fragtfri fra 500 DKK til pakkeshop

5 Års Garanti på din nye cykel

I Danmark er du som køber rigtig godt sikret af købeloven, som foreskriver 2 års reklamationsret- men vi i Holbæk Cykelcenter & Bikesport.dk går endnu længere og yder udvidet garanti på i alt 5 år fra købsdato på stel og forgafler bortset fra carbon forgafler. der er købt hos os, såfremt alle serviceeftersyn overholdes og er udført af os.

Garantien dækker fabrikationsfejl, dog ikke fejl og mangler som er opstået som følge af hærværk, uheld, manglende vedligeholdelse, unormal brug eller almindelig slitage.

 

Bestemelser vedr garanti og reklamationsret

 

Bemærk El delene på El cykler er ikke omfattet af den udvidet garanti men er omfattet af købelovens bestemmelser.

 

REKLAMATIONSRET OG VEJLEDNING I VEDLIGEHOLD AF DIN CYKEL

Bliver cyklen vedligeholdt, vil glæden ved at cykle vare længere, og du vil være sikker i trafikken. Læs derfor denne vejledning i vedligehold af din cykel grundigt igennem. Er du i tvivl, så hjælper vi gerne med råd og vejledning.

Reklamationsret

På alle stel ydes 5 års garanti , såfremt cyklen koster under 10.000 kroner og de fem første eftersyn er overholdt og udført hos Holbæk Cykelcenter. Den gælder ved fabrikations- eller materialefejl og under forudsætning af normalt brug og vedligeholdelse.

2. Er cyklen udsat for stelbrud, der skyldes fabri­kationsfejl, erstattes stellet af et nyt i tilsvarende mærke og model. Dette gælder under alle omstændigheder de første to år for cykler, hvis pris er under 10.000 kroner. Men overholdes oven­nævnte betingelser udvides garantien til 5 år, medmindre andet fremgår af salgsnotaen eller særligt garantibevis på cyklen. Eventuelt påmonteret ekstraudstyr overflyttes til den nye cykel. Ved brud på for­gaflen, der skyldes fabrikationsfejl, påmonteres en ny. 

Ved reperation eller ombytning løber en ny reklamationsfrist på 2 år, hvor imod garantien bortfalder 5 år efter det opringelige købstidpunktet.

Bemærk!

Krav om udbedring af mangler ved cyklen gælder efter købelovens regler kun, hvis ansvaret for de opståede mang­ler skyldes forhold, som sælger er ansvarlig for. Sælger er uden ansvar, hvis manglerne bi.a. skyl des hærværk, påkørsel, manglende vedligehold, unormalt brug eller almindeligt slid.

Konstateres fejl eller mangler, er det vigtigt, at der omgående rettes henvendelse til Holbæk Cykelcenter.

Vedligehold af cyklen

For din egen sikkerheds skyld og for oprethold­else af reklamationsretten er det vigtigt, at din cykel vedligeholdes. En del af vedligeholdelsen kan du måske klare selv, men cyklen er i dag ofte udstyret med meget kompliceret finmekanik, som vi vil råde dig til at få vedligeholdt og ser­viceret hos af en fagmand.

 

Her er en række punkter, der kræver særlig opmærksomhed:

 

Suspension Gafler / Dæmper. For at opretholde reklamationsretten og forlænge levetiden er det vigtigt at få serviceret din forgaffel/bagdæmper. 

Hvad skal gøres / Interval

Skal rengøres for skidt og snavs efter hver tur / Efter hver tur

Tjek efter ridser og skader på inderben / Efter hver tur

Udskiftning af olie i yderben / Efter 50 timer

Udskiftning af Dust Seals og skumringe i yderben / Efter 100 timer eller årligt

Udskiftning af olie og O-ringe i kompressionssde / Efter 100 timer eller årligt

Udskfitning af fedt og O-ringe i dæmperside/ Efter 100 timer eller årligt

(Service på dæmper/Gaffel er ikke inkl i standard service, men skal bestilles seperat) 

 

Kæden Alle kæder - også rustfri - skal jævnligt tørres af, smøres og justeres. En ren og velholdt kæde giver større køreglæde, risikoen for brud bliver mindre og belastningen af nav og gear minimeres.

 

Bolte, skruer m.v. Alle bolte og skruer skal være forsvarligt fast­spændt og bør jævnligt kontrolleres, da rystelser kan løsne dem.

 

Kabler Alle kabler bør minimum en gang om året smø­res for at sikre vedblivende effekt. Kablerne skal jævnligt kontrolleres for brud eller slitage på wiren, så springning af kablet forhindres.

 

VIGTIGT: Det er vigtigt at lade en uddannet fagmand gennemsmøre gear- og bremsekablerne før vin­terperioden. Derved undgås at kablerne fryser fast. Udblæsning af kondensvand og smøringen bevirker, at de er funktionsdygtige - også i frostvejr.

 

Bremser er en vigtig del af sikkerheden på cyklen. Derfor skal alle bremser kontrolleres for at sikre, at de virker optimalt. Jævnlig justering er påkræ­vet. Bremseklodserne skal ligeledes kontrolleres og udskiftes, når de er slidte.

 

Navgear (indvendige gear)Det er vigtigt for gearnavets levetid, at gearene altid er justeret korrekt. Kontakt omgående Holbæk Cykelcenter, så snart du konstaterer, at gearet ikke virker perfekt. Venter du og kører for længe med ujusteret gear, kan navet beskadiges. Skal gearnavet fungere optimalt bør det adskilles, renses og smøres min. hvert andet år.

Derailleur gear (udvendigt gear) Derailleur gearsystemet skal altid være renset for skidt og snavs og være velplejet for at fungere. Det er normalt, at kæde og bageste tandkrans skal skiftes for hver ca. 3000 km eller minimum hvert andet år - og oftere hvis nævnte vedlige­hold ikke overholdes. Da kæde og bageste tand­krans slides sammen, bør man altid udskifte begge dele samtidigt. Bemærk at bagskifteren skal være korrekt justeret og hænge parallelt med gaffelenden. Trykkes bagskifteren eller gaf­felenden indefter (cyklen kan være væltet, uden at du ved det) risikerer du at skifteren går ind i egerne på baghjulet, med store skader til følge.

Krank, Lejer og styrfittings Krank og styrfittings skal kunne bevæges let og uden slør. Opdager du slør, skal du omgående henvende dig hos Holbæk Cykelcenter. Specielt på bla Mountainbikes er det vigtig jævnligt at tjekke krank- og styrfittingslejer for sikre sig at de er velsmurte og fri for møg og vand, hvis der kommer vand i lejerne vil dette kunne ødelægge dem.

 

Sadel og styr Ønsker du at regulere sadel- eller styrhøjde, skal du være opmærksom på, at det er forbundet med stor fare at overskride MAX/STOP mærkerne (øverste grænse) på sadelpind og styrstamme. Ud over den sikkerhedsmæssige risiko kan stellet i værste fald lide stor skade. Er du i tvivl, hjælper vi dig gerne med reguleringen. Sadelpind og styrstamme bør minimum en gang om året demonteres og indfedtes for at lette fremtidige justeringer.

 

Hjul og eger Det er vigtigt at egerne i hjulene jævnligt gennemgås, så de altid er passende spændte. Da eger ved brug vil give sig, bør de justeres og efterspændes med jævne mellemrum. Springer en eger, skal du omgående sørge for at få den skiftet og få resten af egerne justeret og efterspændt. Fortsætter du med at køre med en sprungen eger, vil det som oftest resultere i, at hjulet ekser, og en udskiftning af både fælg og eger kan vise sig nødvendig.

 

Dæk og slanger Dæk og slanger vil efter nogen tid tage skade, hvis dæktrykket er for lavt. Hold derfor altid dine dæk hårdt pumpede.

 

Lak Stenslag eller ridser bør udbedres hurtigst muligt, efter de er opstået. I modsat fald risikeres, at der opstår rustdannelser, som kan bredes og "løbe" under lakken.

 

Sikkerhed Har du været ude for uheld, været væltet, blevet påkørt eller lign., hvorved styr, stel, forgaffel, pedaler eller krankarme kan have taget skade, bør udskiftningen altid finde sted, idet faren for efterfølgende brud er til stede.

 

Almindelig cykelpleje Holbæk Cykelcenter har et bredt udvalg i miljøven­lige smøre- og plejemidler og vi giver gerne gode råd om den almindelige pleje af din cykel.

 

Særligt for el-cykler Da el-cykler er udstyret med el-motor, batteri, kontakter m.m. henvises til særligt tillæg, der specielt omhandler vedligehold og pleje for netop den type cykel.

 

VEDLIGEHOLDELSE AF CYKLEN

 

Før kørsel: 
Tjek dækket for sten. Er der olie på kæden?
Pump op til det ønskede dæktryk, (bedst med en fodpumpe). Bremsebelægninger bør også undersøges.
 
Under kørsel
Begynder kæden at pive, er det tegn på, at kæden er blevet tør. 
Ved evt. pause bør du undersøge og evt. fjerne sten eller lign. fra dækkene.

Efter kørsel 
Tør cyklen efter med en klud, evt. med lidt biocleaner. 
Ved meget beskidt cykel eller kørsel på saltet veje skal cykelen vaskes. Dele på cyklen kan tage skade hvis de er dækket af salt fra vejen
Tjek bremseklodsernes stand, husk at fjerne sten fra dækkene. 
 
Vask af cykel 
Stil cyklen et egnet sted, hvis muligt ophæng cyklen i kroge eller i en arbejdsstand. 
Brug IKKE haveslange eller en højtryksrenser! men brug en spand med vand stedet. 
Hæld en passende mængde kæderens op i en beholder, evt. en cykeldunk, hvor toppen er skåret af. 
Med en almindelig malerpensel pensles kæden, klinger, krans og evt. for- og baggear, til alt skidt er opløst. 
Skyl herefter af med rent vand. Nu er kæde/krans affedtet. 
Ved meget beskidt cykel anbefales det, at løsne skidtet på resten af cyklen med cleaner. 
Spray hele cyklen ind i cleaner. 
Mens cleaner sidder ca. 5 min. og opløser skidtet, blandes en spand vand med rigeligt opvaskemiddel. 
Tag nu en svamp og vask hele cyklen. Start oppe fra og arbejd dig nedefter. 
Har du en cykel med udvendige gear, er en speciel rensebørste meget velegnet. En flaskerenser kan være et ganske effektivt alternativ. 
Skyl efter med rigeligt vand, hver dog opmærksom på at der ikke kommer vand ind i nav, krank mm
Husk at smøre cyklen ved alle bevægelige dele med en velegnet olie eller fedt
For en helt skinnende lak kan rammen behandles med lidt polish.
Pas på der ikke kommer for meget kæderens ved krank, pedaler eller nav, da disse ellers kan tage skade. 
Specielt ved skivebremser anbefales bremserens i stedet for cleaner.